ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Φ.11.3/4684, 4685 Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακά Κέντρα

Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακά Κέντρα

Γνωστοποίηση ΦΕΚ

Εγκύκλιος Διευθυντών Σχολείων 2017

Υπουργική_Διευθυντών_2017_05_30_signed

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ 2017

contact_2
Πάγιες Ανακοινώσεις – Οδηγοί Αναφοράς
Αρχείο