ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Φ.11.2/5699 Ανακοινοποίηση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών για απόσπαση στο εξωτερικό από το σχολικό έτος 2017-2018 και από το ημερολογιακό έτος 2018 Νοτίου Ημισφαιρίου

(ΩΞΟΠ4653ΠΣ-0ΛΦ) ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΧ ΕΤΟΣ 2017-2018

contact_2
Πάγιες Ανακοινώσεις – Οδηγοί Αναφοράς
Αρχείο