ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Φ.10.1/5974 Συμπληρωματική πρόσκληση για μόνιμο διορισμό από τους πίνακες επιτυχίας του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 2018

Συμπληρωματική πρόσκληση για μόνιμο διορισμό κατά το σχολικό έτος 2016-2017 υποψήφιων εκπαιδευτικών από τους πίνακες επιτυχίας του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 2018

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για ΔΙΟΡΙΣΜΟ-ΑΣΕΠ 2008

contact_2
Πάγιες Ανακοινώσεις – Οδηγοί Αναφοράς
Αρχείο