ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Φ.11.2/6025 Υποβολή ενστάσεων,αιτήσεων επανεξέτασης, ανάκλησης απόσπασης,τροποποίησης αποσπάσεων εκπαιδευτικών καθώς και νέων αιτήσεων απόσπασης

Υποβολή ενστάσεων,αιτήσεων επανεξέτασης, ανάκλησης απόσπασης,τροποποίησης αποσπάσεων εκπαιδευτικών καθώς και νέων αιτήσεων απόσπασης

Ενημέρωση για υποβολη επενεξετασεων, νεων αιτησεων κλπ στον ΟΠΣΥΔ

contact_2
Πάγιες Ανακοινώσεις – Οδηγοί Αναφοράς
Αρχείο