ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Φ.31.2/6269 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεωνμε επιλογή Υποδιευθυντών Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεωνμε επιλογή Υποδιευθυντών Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΔΕ


 
contact_2
Πάγιες Ανακοινώσεις – Οδηγοί Αναφοράς
Αρχείο
logo_key