ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Φ.11.2/6415 Προσωρινός αξιολογικός πίνακας κατάταξης εκπαιδευτικών προς απόσπαση στο εξωτερικό και πίνακας απορριφθεισών αιτήσεων

Προσωρινός αξιολογικός πίνακας κατάταξης εκπαιδευτικών προς απόσπαση στο εξωτερικό από το σχολικό έτος 2017-2018 και για το ημερολογιακό έτος 2018 Νοτίου Ημισφαιρίου και πίνακας απορριφθεισών αιτήσεων

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ_2017-2018

contact_2
Πάγιες Ανακοινώσεις – Οδηγοί Αναφοράς
Αρχείο