ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Φ.11.3/6500 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση κενούμενης θέσης Προϊσταμένου Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων ΔΠΕ Ανατ. Θεσσαλονίκης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση κενούμενης θέσης Προϊσταμένου Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων ΔΠΕ Ανατ. Θεσσαλονίκης

ΔΠΕ ΑΝΑΤ_ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

contact_2
Πάγιες Ανακοινώσεις – Οδηγοί Αναφοράς
Αρχείο