ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Φ.11.2/7138 Τοποθέτηση εκπαιδευτικών λειτουργικά υπεράριθμων, στη Διάθεση της Δ/νσης και αποσπασμένων κλάδου ΠΕ60, ΠΕ70 και ΠΕ06

αρ. 29/05-09-17 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Καβάλας

ΣΧΕΤ: Φ.11.2/7138 /05-09-17 Απόφαση

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ06

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ70

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ60

 

contact_2
Πάγιες Ανακοινώσεις – Οδηγοί Αναφοράς
Αρχείο