ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Φ.11.2/1920β Ανακοίνωση Οργανικών Υπεραριθμιών – Κενών ΠΥΣΠΕ Καβάλας (Ανακοινοποίηση στο ορθό)

Η Διεύθυνση Π.Ε. Καβάλας ανακοινώνει τις οργανικές υπεραριθμίες και τα οργανικά κενά σχολικού έτους 2017-18 και καλεί τους εκπαιδευτικούς των Σχ. Μονάδων που έχουν οργανικές υπεραριθμίες να υποβάλλουν δήλωση, εάν επιθυμούν ή όχι, να κριθούν υπεράριθμοι, από Πέμπτη 19-04-2018  έως Δευτέρα 23-04-2018 και ώρα 12:00.

Ανακοίνωση  Οργανικών Υπεραριθμιών – Κενών

Δήλωση υπεραριθμίας

Χρονοδιάγραμμα εργασιών ΠΥΣΠΕ Καβάλας


Πληροφορίες: Κατσίκα Αναστασία, Προϊσταμένη Τμ. Γ΄Προσωπικού

Τηλ.: 2510-291538, 2510-291532

contact_2
Πάγιες Ανακοινώσεις – Οδηγοί Αναφοράς
Αρχείο