ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Ανακοίνωση οριστικών τοποθετήσεων εκπαιδευτικών στα εναπομείναντα οργανικά κενά

Η Διεύθυνση Π.Ε. Καβάλας, μετά τη με αριθμ. 14/18-05-2017 Πράξη του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Καβάλας, ανακοινώνει τις οριστικές τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών αρμοδιότητάς του μετά την ολοκλήρωση της Β΄& Γ΄Φάσης,  σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα.

Τυχόν ενστάσεις θα γίνουν δεκτές την Δευτέρα στις 21/05/18 από τις 8:00 μέχρι και τις 14:00.

ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ

(ΦΑΣΗ Β΄ & Γ΄)

contact_2
Πάγιες Ανακοινώσεις – Οδηγοί Αναφοράς
Αρχείο