ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Φ.22.5/2888 Οδηγίες και κατευθύνσεις για την ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής (ΤΥ) ΖΕΠ για το σχολικό έτος 2018-2019 σε δημοτικά σχολεία της χώρας – Α’ Φάση

ΕΞΕ – ΚΠ – 87941

contact_2
Πάγιες Ανακοινώσεις – Οδηγοί Αναφοράς
Αρχείο