ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Φ.11.2/4270 Προσωρινές τοποθετήσεις και συμπλήρωση ωραρίου εκπαιδευτικών

Η Δ/νση Π.Ε. Καβάλας μετά την 21η/09-08-18 Πράξη του Π.Υ.Σ.Π.Ε. ανακοινώνει τις προσωρινές τοποθετήσεις  εκπαιδευτικών αρμοδιότητάς της για το διδακτικό έτος 2018-19 σύμφωνα με τους επισυναπτόμενους πίνακες. Για τους κλάδους ΠΕ11 και ΠΕ06 η διαδικασία θα ολοκληρωθεί σε επόμενο Π.Υ.Σ.Π.Ε.

Τυχόν ενστάσεις θα γίνονται δεκτές από Παρασκευή 10/08/18 έως και Παρασκευή 17/08/18.

Για περισσότερες διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Π.Υ.Σ.Π.Ε. (τηλ. 2510291521).

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ70

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ60

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ08

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ86

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ79

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ07

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ05

contact_2

ΘΕΜΑΤΑ COVID-19
Πάγιες Ανακοινώσεις
Αρχείο