ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Φ.11.2/4379 ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ-Πρόσκληση υποβολής δήλωσης τοποθέτησης εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70

Για θέματα μοριοδότησης παρακαλούμε να απευθύνεστε στο τηλ 2510291538

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ70- ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

contact_2
Πάγιες Ανακοινώσεις – Οδηγοί Αναφοράς
Αρχείο