ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Φ.11.2/4653 Τοποθετήσεις – διαθέσεις εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11

Καλούνται οι εναπομείναντες εκπαιδευτικοί να υποβάλουν δήλωση επιθυμίας ή όχι προκειμένου να υπηρετήσουν στο 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Καβάλας για το σχολικό έτος 2018-19 μέχρι τις 14:00.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ11

contact_2
Πάγιες Ανακοινώσεις – Οδηγοί Αναφοράς
Αρχείο