ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Τοποθετήσεις Αναπληρωτών Α΄φάσης

Ανακοινώνουμε τις τοποθετήσεις των αναπληρωτών ανά  περιοχή μετάθεσης και ειδικότητας σύμφωνα με την απόφαση του Διευθυντή Π.Ε. Καβάλας και την 25η/07-09-2018 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Καβάλας όσον αφορά τη διάθεση τους σε σχολικές μονάδες για συμπλήρωση ωραρίου.

Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να παρουσιαστούν τη Δευτέρα 10/09/2018 στη σχολική μονάδα που τοποθετήθηκαν.

Για τους εκπαιδευτικούς που τοποθετήθηκαν σε περισσότερα σχολεία παρουσιάζονται στο πρώτο σχολείο που φαίνεται στην τοποθέτησή τους.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΕ70 ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕ71 ΠΕ70ΕΑΕ ΠΕ60ΕΑΕ ΠΕ08ΕΑΕ ΠΕ79.01ΕΑΕ ΠΕ86ΕΑΕ(ΕΝΤΑΞΗ)

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ (ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ)

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΕ60 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΕ70 ΕΚΟ ΖΕΠ

contact_2
Πάγιες Ανακοινώσεις – Οδηγοί Αναφοράς
Αρχείο