ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Φ.11.2/4866 Πρόσκληση υποβολής δήλωσης τοποθέτησης εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70 σε νέες λειτουργικές ανάγκες

 

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ (ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝAΝΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ70

(Η σειρά με την οποία καλούνται οι εκπαιδευτικοί στην παρούσα πρόσκληση ΔΕΝ είναι σειρά μοριοδότησης)

contact_2
Πάγιες Ανακοινώσεις – Οδηγοί Αναφοράς
Αρχείο