ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Εγγραφή σε ΟΠΣΥΔ των αναπληρωτών ΕΕΠ και ΕΒΠ

Σας κοινοποιούμε το Δελτίο Τύπου καθώς και το εγχειρίδιο εγγραφής/σύνδεσης χρήστη για την εγγραφή των μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ στο ΟΠΣΥΔ και παρακαλούμε για την ενημέρωση των αναπληρωτών μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ της αρμοδιότητάς σας.

Οι ημερομηνίες εγγραφής είναι από την Πέμπτη 15 έως και τη Δευτέρα 26 Νοεμβρίου 2018.

 

Το Δελτίο Τύπου και το εγχειρίδιο είναι επίσης αναρτημένα στα ακόλουθα links στην ιστοσελίδα www.minedu.gov.gr

 

 

Επιπλέον υπάρχει και βίντεο με τις οδηγίες για την εγγραφή  https://www.youtube.com/watch?v=AC_fB6G43is#action=share στην ιστοσελίδα του ΟΠΣΥΔ.ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ για εγγραφή ΕΕΠ-ΕΒΠ στο ΟΠΣΥΔ Εγχειρίδιο Εγγραφής και Σύνδεσης Χρήστη

contact_2
Πάγιες Ανακοινώσεις – Οδηγοί Αναφοράς
Αρχείο