ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Στοιχεία Εφαρμογής K.Y.A 4796/2018 «Πλήρης εφαρμογή του μέτρου «Μεταφορικό Ισοδύναμο» (Μ.Ι.) στις ωφελούμενες μονάδες (επιβάτες).

Η διάταξη αφορά τους επιβάτες κατόχους ΜΑΝ οι οποίοι πραγματοποιούν διαδρομές άνω των 80 ναυτικών μιλίων και μόνο. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το Λιμεναρχείο Καβάλας η απόσταση Καβάλα-Πρίνος είναι 12,5 ναυτικά μίλια και η απόσταση Κεραμωτή-Λιμένας είναι 5,6 ναυτικά μίλια.

4796_2018 KYA_Μεταφορικό Ισοδύναμο

Ω1ΩΔ4653ΠΩ-ΝΑΕ (2) (2)

contact_2

Πάγιες Ανακοινώσεις
Αρχείο