ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Φ.11.2/3291 Ανακοινοποίηση στο ορθό σχετικά με τις κενές οργανικές θέσεις κλάδου ΠΕ60

Η ανακοινοποίηση αφορά την συμπλήρωση του πίνακα με την κενή οργανική θέση κλάδου ΠΕ60 (Γενικής Παιδείας) στο Ν/Γ Ερατεινού.

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-19 – ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

contact_2

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΘΕΜΑΤΑ COVID-19
Πάγιες Ανακοινώσεις
Αρχείο