ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Μη εγγεγραμμένοι ΕΕΠ-ΕΒΠ στον ΟΠΣΥΔ

Σας κοινοποιούμε τον  πίνακα του Αυτοτελούς Τμήματος Ειδικής Αγωγής του ΥΠΠΕΘ, με τους μη εγγεγραμμένους ΕΕΠ-ΕΒΠ.

ΕΕΠ-ΕΒΠ_μη εγγεγραμμένοι

Υπενθυμίζεται ότι για τους υποψήφιους που δεν έχουν κάνει εγγραφή στο ΟΠΣΥΔ δεν θα είναι εφικτή η καταχώριση των στοιχείων τους στο ΟΠΣΥΔ.

Η εγγραφή είναι αυστηρά προσωπική και γίνεται με κωδικούς taxisnet.

contact_2

Πάγιες Ανακοινώσεις
Αρχείο