ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Φ.11.2/5054 Λειτουργικές υπεραριθμίες και λειτουργικά κενά για το διδακτικό έτος 2019-20 (ειδικότητες)

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-20 (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ)

ΚΕΝΑ – ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ

ΠΕ11 ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ)

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΗ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΥΣΠΕ_ΠΥΣΔΕ

ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΔΥΟ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ (υποβάλλεται από τους εκπαιδευτικούς στη Διεύθυνση)

contact_2

Πάγιες Ανακοινώσεις
Αρχείο