ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Δελτίο Τύπου- Εξετάσεις Ενηλίκων – Δεκέμβριος 2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πληροφορίες: Συλαίος Στέργιος

Γραφείο 521

Τηλ. 2510-291520

contact_2
Πάγιες Ανακοινώσεις – Οδηγοί Αναφοράς
Αρχείο