ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ 2019-

Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκαν οι Πίνακες Μορίων των Αιτούμενων Μετάθεσης από Περιοχή σε Περιοχή Εκπαιδευτικών της Δ/νσης Π.Ε. Καβάλας, 2019-2020.

Από 13-12-19 μέχρι και 18-12-19 θα υποβάλλονται ενστάσεις από τους εκπαιδευτικούς στα Γραφεία της Διεύθυνσης (521), ώστε σε περίπτωση δικαίωσης από το ΠΥΣΠΕ Καβάλας να γίνει διόρθωση των ηλεκτρονικών αιτήσεων.

Με το πέρας του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος δε θα γίνει δεκτό κανένα αίτημα – ένσταση.

(τηλ. επικοινωνίας 2510291538)

Οι Πίνακες Μορίων των Αιτούμενων για Βελτίωση ή για Οριστική Τοποθέτηση θα ανακοινωθούν  στις επόμενες μέρες.

contact_2

ΘΕΜΑΤΑ COVID-19
Πάγιες Ανακοινώσεις
Αρχείο