ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης για την υποβολή δικαιολογητικών στο πλαίσιο των αριθμ. 1ΓΕ/2019 (ΦΕΚ 45/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/24-12-2019) και 2ΓΕ/2019 (ΦΕΚ 46/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/24-12-2019) Προκηρύξεων του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού

ΦΕΚ 20191224_

ΑΙΤΗΣΗ_ΚΑΤΑΘ _ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΑΙΘ_1ΓΕ__2ΓΕ (1) 20191224_

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΚΑΤΑΘ _ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΑΙΘ_1ΓΕ__2ΓΕ_ΨΤΩΑ46ΜΤΛΗ-Μ4Ν

contact_2

Πάγιες Ανακοινώσεις
Αρχείο