ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Ολοκλήρωση καταχώρισης δικαιολογητικών στον ΟΠΣΥΔ

 Σας ενημερώνουμε ότι τα δικαιολογητικά των αιτήσεων διορισμού στον ΟΠΣΥΔ από τη Διεύθυνση μας έχουν καταχωρισθεί. Παρακαλούμε οι εκπαιδευτικοί που έχετε καταθέσει στη Διεύθυνσή μας να ελέγξετε το φάκελό σας στον ΟΠΣΥΔ.

contact_2

ΘΕΜΑΤΑ COVID-19
Πάγιες Ανακοινώσεις
Αρχείο