ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Εκκρεμείς μετατάξεις εκπαιδευτικών Ν. 1824/88

Παρακαλούνται οι Δ/ντές-τριες, Προϊστάμενοι-ες των Σχολικών Μονάδων να ενημερώσουν όλους τους εκπαιδευτικούς που υπηρέτησαν στη Σχολική τους Μονάδα από το σχολικό έτος 2016-17 έως και σήμερα, για εκκρεμείς μετατάξεις του Ν. 1824/88.


ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ

contact_2

Πάγιες Ανακοινώσεις
Αρχείο