ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Φ.11.2/3016 Πρόσκληση για υποβολή δήλωσης οριστικής τοποθέτησης των νεοδιοριζόμενων ΕΕΠ-ΕΒΠ

Καλούνται οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί ΕΕΠ – ΕΒΠ να υποβάλουν αίτηση οριστικής τοποθέτησης σε συγκεκριμένες κενές οργανικές θέσεις σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα από την Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2020 μέχρι και την Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2020. Πληροφορίες στη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ Καβάλας (2513503521)

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΩΝ ΕΕΠ_ΕΒΠ

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ

ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

contact_2

Πάγιες Ανακοινώσεις
Αρχείο