ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Φ.11.2/3179 Οριστικές τοποθετήσεις νεοδιοριζόμενων μελών ΕΕΠ – ΕΒΠ

Υποβολή αιτήσεων επανεξέτασης για τυχόν λάθη – παραλείψεις θα γίνονται δεκτές από 19/06/20 έως 23/06/20

Πληροφορίες: Γραμματεία ΠΥΣΠΕ (2510503521)

ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΕΠ ΚΑΙ ΕΒΠ

contact_2

Πάγιες Ανακοινώσεις
Αρχείο