ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Φ.1./3282 « Ανάληψη υπηρεσίας εκπ/κών αποσπασμένων σε άλλα ΠΥΣΠΕ και εκπ/κών που τελούν σε μακροχρόνιες άδειες»

« Ανάληψη υπηρεσίας εκπ/κών αποσπασμένων σε άλλα ΠΥΣΠΕ και εκπ/κών που τελούν σε μακροχρόνιες άδειες»

ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ_signed

contact_2

Πάγιες Ανακοινώσεις
Αρχείο