ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Κρίση λειτουργικά υπεράριθμων και πρόσκληση υποβολής δήλωσης προτίμησης λειτουργικών κενών

Η Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Καβάλας, μετά τη 15η/07-08-20 Πράξη του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Καβάλας, ανακοινώνει τους λειτουργικά υπεράριθμους εκπαιδευτικούς κλάδων ΠΕ60 και ΠΕ70 σύμφωνα με τους επισυναπτόμενους πίνακες. 

ΚΡΙΣΗ (ΟΝΟΜΑΤΙΣΜΟΣ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ_ΠΕ60

ΚΡΙΣΗ (ΟΝΟΜΑΤΙΣΜΟΣ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ_ΠΕ70

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που κρίθηκαν λειτουργικά υπεράριθμοι, καθώς και οι αποσπασμένοι από άλλο ΠΥΣΠΕ εκπαιδευτικοί κλάδων  ΠΕ60 και ΠΕ70, να υποβάλουν δήλωση προτίμησης για τοποθέτησή τους στα λειτουργικά κενά, όπως αυτά ανακοινώνονται σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ60

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ70

Η υποβολή της δήλωσης θα γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση (mail@dipe.kav.sch.gr) μέχρι τη Δευτέρα στις 13:00. 

Για οποιαδήποτε τυχόν ένσταση επί της μοριοδότησης, οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί θα επικοινωνούν στο τηλ. 2510291521.

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΥΣΠΕ_ΠΥΣΔΕ

contact_2

Πάγιες Ανακοινώσεις
Αρχείο