ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Προσωρινές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ60 και ΠΕ70 για το σχολικό έτος 2020-21 και πρόσκληση για υποβολή δήλωσης – προτίμησης στα εναπομείναντα κενά

Η Διεύθυνση Π.Ε Καβάλας μετά τη με αρ. 17η/11-08-20 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Καβάλας ανακοινώνει την προσωρινή τοποθέτηση των εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ60 και ΠΕ70 για το σχολικό έτος 2020-21, ως ακολούθως:

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΕ60

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΕ70

Καλεί τους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ70, που έχουν αποσπαστεί από άλλο ΠΥΣΠΕ και δεν κατέστη δυνατόν να τοποθετηθούν, να υποβάλουν δήλωση προτίμησης στα εναπομείναντα κενά, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.

ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΚΕΝΑ ΠΕ70

Καλεί τους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ60, που επιθυμούν να βελτιώσουν την τοποθέτησή τους, να υποβάλουν δήλωση προτίμησης στα εναπομείναντα κενά, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. 

ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΚΕΝΑ ΠΕ60

Δηλώσεις προτίμησης και τυχόν ενστάσεις θα γίνουν δεκτές μέχρι την Παρασκευή 14 Αυγούστου.

contact_2

ΘΕΜΑΤΑ COVID-19
Πάγιες Ανακοινώσεις
Αρχείο