ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Κενά Αναπληρωτών Γενικής

Παρακαλούνται οι αναπληρωτές Γενικής Αγωγής να δηλώσουν τα σχολεία τοποθέτησης που επιθυμούν σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα αρχεία.

Και να αποστείλουν τη δήλωση τοποθέτησης ηλεκτρονικά στη διεύθυνση mail@dipe.kav.sch.gr μέχρι την Πέμπτη 27-08-2020 και ώρα 14:00.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι αναπληρωτές ειδικοτήτων θα δηλώσουν μόνο το σχολείο τοποθέτησης διότι τα σχολεία διάθεσης θα γίνουν από το ΠΥΣΠΕ και μπορεί να αλλάξουν ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας μας.

Παρακαλούμε για οποιαδήποτε διευκρίνηση να επικοινωνείτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση μας.

 

Με εκτίμηση

Μ .Παπαποστόλου- Ε. Παπαμερή

τηλ 2510291503

ΚΕΝΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ

10.ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΣΠΑ

contact_2

Αρχείο