ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων τοποθέτησης Αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής (Παράλληλη Στήριξη)

Λόγω προβλημάτων που παρατηρήθηκαν εξαιτίας της μεγάλης επισκεψιμότητας στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας μας, ανακοινώνουμε ότι παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων τοποθέτησης Αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής (Παράλληλη Στήριξη), μέχρι σήμερα 27-8-2020 και ώρα 24.00΄.

contact_2

Αρχείο