ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Κενές οργανικές θέσεις σχολικών μονάδων για ενημέρωση των υποψηφίων για μόνιμο διορισμό

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ_ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟΙ ΠΕ06

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ_ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟΙ ΠΕ60

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ_ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟΙ ΠΕ70

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ_ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟΙ ΠΕ79.01

Ενημερώνουμε ότι για τον κλάδο ΠΕ08 και τις νεοσυσταθείσες οργανικές θέσεις (5 στην Α΄ΚΑΒΑΛΑΣ και 1 στη Β΄ΚΑΒΑΛΑΣ) δεν έχει αποσταλεί ακόμη το σχετικό ΦΕΚ που ορίζει τις σχολικές μονάδες στις οποίες θα συσταθούν οι νέες οργανικές θέσεις.

contact_2

ΘΕΜΑΤΑ COVID-19
Πάγιες Ανακοινώσεις
Αρχείο