ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

ΦΕΚ 3192 (τ.Β΄/20.07.21) – Νεοσυσταθείσες οργανικές θέσεις – Κατανομή σε σχολικές μονάδες

ΦΕΚ 3192_20.07.21

(Για τη ΔΠΕ Καβάλας: σελ. 40905)

 

 

contact_2

ΘΕΜΑΤΑ COVID-19
Πάγιες Ανακοινώσεις
Αρχείο