ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Εναπομείναντα λειτουργικά κενά όλων των κλάδων για το σχολικό έτος 2021-22

Σημείωση:

Για το σχολικό έτος 2021-22 οι νεοδιόριστοι θα τοποθετηθούν προσωρινά σε κενές θέσεις  των σχολικών μονάδων, όπως διαμορφώθηκαν σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες. Στη συνέχεια θα τοποθετηθούν οι αναπληρωτές στα εναπομείναντα κενά.

Για το σχολικό έτος 2022-23 θα πραγματοποιηθεί η οριστική τοποθέτηση των νεοδιόριστων σε οργανικά κενά κατά τη διαδικασία των μεταθέσεων, στο πλαίσιο της οποίας θα συγκριθούν με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς. 

 

ΚΕΝΑ ΠΕ60

ΚΕΝΑ ΠΕ70

ΚΕΝΑ ΠΕ05

ΚΕΝΑ ΠΕ06 ΔΗΜΟΤΙΚΑ

ΚΕΝΑ ΠΕ06 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

ΚΕΝΑ ΠΕ07

ΚΕΝΑ ΠΕ08

ΚΕΝΑ ΠΕ11

ΚΕΝΑ ΠΕ79.01

ΚΕΝΑ ΠΕ86

ΚΕΝΑ ΠΕ91.01

contact_2

ΘΕΜΑΤΑ COVID-19
Πάγιες Ανακοινώσεις
Αρχείο