ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Δήλωση Προσωρινής Τοποθέτησης Νεοδιόριστων Εκπαιδευτικών

Λόγω της εξαήμερης παράτασης που δόθηκε για την ανάληψη υπηρεσίας και ορκομωσίας των νεοδιόριστων, παρακαλούνται οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί να συμπληρώσουν το έντυπο Δήλωσης Προσωρινής Τοποθέτησης μέχρι την Τρίτη 24/08/2021 και να το αποστείλουν αποκλειστικά μέσω  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( mail@dipe.kav.sch.gr) με τα απαραίτητα δικαιολογητικά (πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ,βεβαίωση φοίτησης σπουδών των τέκνων, βεβαίωση εντοπιότητας, βεβαίωση συνυπηρέτησης).

Σε περίπτωση που οι ίδιες θέσεις ζητούνται από περισσότερους υποψηφίους προτιμώνται κατά σειρά όσοι  έχουν τις περισσότερες μονάδες τοποθέτησης σύμφωνα με το Π.Δ. 144/97 αρθρ.2 (ΦΕΚ. 127 Α/20-06-97) από:

οικογενειακούς λόγους

συνυπηρέτησης

εντοπιότητας

 

ΚΕΝΑ-ΠΕ91.01

ΚΕΝΑ-ΠΕ86

ΚΕΝΑ-ΠΕ79.01

ΚΕΝΑ-ΠΕ70

ΚΕΝΑ-ΠΕ60

ΚΕΝΑ-ΠΕ08

ΚΕΝΑ-ΠΕ07

ΚΕΝΑ-ΠΕ06-

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΚΕΝΑ-ΠΕ06-

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΕΝΑ-ΠΕ05

ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Οι διορισμένοι εκπαιδευτικοί τοποθετούνται προσωρινά σε σχολικές μονάδες της περιοχής διορισμού για το σχολικό έτος 2021-22. Η οριστική τοποθέτηση των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών θα πραγματοποιηθεί σε οργανικά κενά κατα τη διαδικασία των μεταθέσεων για το σχολικό έτος 2022-23. 

contact_2

Αρχείο