ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Νέα Ημερομηνία Δήλωσης Τοποθέτησης Νεοδιόριστων Εκπαιδευτικών

Λαμβάνοντας υπόψη τις διευκρινιστικές οδηγίες που έστειλε το ΥΠΑΙΘ για την τοποθέτηση των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών, παρακαλούνται οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί να υποβάλουν τη Δήλωση Τοποθέτησης εως 18/8/2021 μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΠΕ Καβάλας (mail@dipe.kav.sch.gr)   

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

Οικογενειακό (Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης Βεβαίωση φοιτητικής ιδιότητας τέκνων),
Συνυπηρέτηση (Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή βεβαίωση εργοδότη και ένσημα 2 χρόνων)
Εντοπιότητα (Πιστοποιητικό εντοπιότητας)

6ΧΒΩ46ΜΤΛΗ-ΦΦ4 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΠ ΝΕΟΔ_ΜΕΤΑΤ

contact_2

Αρχείο