ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Φ.11.2/3434 Πρόσκληση των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής για υποβολή αιτήσεων απόσπασης εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Καβάλας για το διδακτικό έτος 2021-22

Καλούνται οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής  που κατέχουν οργανική θέση και επιθυμούν να αποσπαστούν σε άλλη σχολική μονάδα εντός του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Καβάλας για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους να υποβάλουν αίτηση απόσπασης στη Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Καβάλας από τη Πέμπτη 19/08/21 μέχρι και την Παρασκευή 20/08/21 αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (mail@dipe.kav.sch.gr). Επισυνάπτεται το σχετικό έντυπο αίτησης.

Σημειώνεται ότι:

1) Η μοριοδότηση των εκπαιδευτικών θα γίνει σύμφωνα με την υπ΄ αρ. πρωτ. 44229/Ε2/16-04-21 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ (ΑΔΑ: 6ΝΥΛ46ΝΤΛΗ-4ΤΘ).

2) Σύμφωνα με το υπ΄ αρ. 100094/Ε2/12-08-2021 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ «οι εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης που διορίστηκαν με το ΦΕΚ αρ. 1289/Γ΄/19-08-2020 και αποσπώνται κατά το διδακτικό έτος 2021-22 σε άλλο σχολείο εντός της περιοχής διορισμού τους, θεμελιώνουν δικαίωμα μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης, αλλά δεν θεμελιώνουν δικαίωμα βελτίωσης».

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ:

Α΄ΚΑΒΑΛΑΣ

1) 2ο Δ.Σ. ΚΑΒΑΛΑΣ

2)24ο Δ.Σ. ΚΑΒΑΛΑΣ

3)1ο Δ.Σ. Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ

4)2ο Δ.Σ. Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ

5) 1ο Δ.Σ. Ν. ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ

6) 1ο ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΚΑΒΑΛΑΣ

7) 1ο ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΚΑΒΑΛΑΣ

 

Β΄ ΚΑΒΑΛΑΣ:

1) 1ο Δ.Σ. ΘΑΣΟΥ

 

** Στις προτιμήσεις τους μπορούν να δηλώσουν και σχολικές μονάδες στις οποίες δεν αναφέρονται λειτουργικά κενά και πιθανόν να προκύψουν κατά τη διαδικασία των αποσπάσεων των εκπαιδευτικών από σχολείο σε σχολείο.

 

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

contact_2

Πάγιες Ανακοινώσεις
Αρχείο