ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Φ.11.3/4008,3971,3961 Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε θέσεις Υποδιευθυντών, Αναπληρωτών Διευθυντών και Προϊσταμένων σχολικών μονάδων

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ

contact_2

ΘΕΜΑΤΑ COVID-19
Πάγιες Ανακοινώσεις
Αρχείο