ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Εγκύκλιος μεταθέσεων Πρωτοβάθμιας 2021-2022

Eγκύκλιος μεταθέσεων Πρωτοβάθμιας 2021-2022

Παρακαλούμε πολύ να μελετήσετε προσεκτικά την εγκύκλιο. Η ευθύνη για την αποστολή όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών είναι ευθύνη των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών που υποβάλλουν την αίτηση. Ο τρόπος αποστολής των δικαιολογητικών αναφέρεται στην εγκύκλιο (σελ. 4 παρ.2.2).

Οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί κάνουν μόνο Αίτηση για Οριστική Τοποθέτηση, καθώς δεν έχουν δικαίωμα μετάθεσης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ (σελ.9 παρ. 1.4).

Πληρ. Λεβεντόπουλος Παντελής

Τηλ. 2513503542

contact_2

Πάγιες Ανακοινώσεις
Αρχείο