ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης και ΕΕΠ-ΕΒΠ σε άλλους εκπαιδευτικούς κλάδους και σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., καθώς και εκπ/κών Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης κλάδων ΠΕ79 Μουσικής, ΠΕ08 Καλλιτεχνικών και ΠΕ91 Θεατρικής Αγωγής σε Μουσικά και Καλλιτεχνικά σχολεία της Δ.Ε. για το σχολικό έτος 2022-2023

ΨΥΠΡ46ΜΤΛΗ-ΦΤ2 Ανακ.στο ορθό_compressed        

ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΣΕ ΚΕΔΑΣΥ        

ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟ ΚΛΑΔΟ ΣΕ ΚΛΑΔΟ

contact_2

Αρχείο