ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Ανακοίνωση προσωρινών πινάκων μονάδων μετάθεσης Σχ. έτος 2022-2023

Ανακοίνωση προσωρινών πινάκων μονάδων μετάθεσης για το σχολικό έτος 2022-2023. 

Προθεσμία ενστάσεων από 21-11-2022 έως και 25-11-2022

Με ευθύνη όλων των Δ/ντων-ντριων και Πρ/μένων των Σχολικών Μονάδων, να ενημερωθούν όλοι οι εκπαιδευτικοί αρμοδιότητας τους (και αυτοί που απουσιάζουν π.χ. με άδεια ή απόσπαση).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ 2022-2023_signed

ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ (001.ΠΕ001) 2022-2023

ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ-ΕΕΕΕΚ (001.ΣΜΚΔ001) 2022-2023

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΣΕ ΚΕΔΑΣΥ (001.ΣΜΚΔ001.ΚΔΣ) 2022-2023

ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΡΑΦΗ BRAILLE ΤΩΝ ΤΥΦΛΩΝ (001.ΣΜΕΑ003) 2022-2023

contact_2

Αρχείο