ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Προσωρινός πίνακας μονάδων μετάθεσης ΕΕΠ-ΕΒΠ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΕΠ-ΕΒΠ

Από 5/12/2022 έως και τις 9/12/2022 θα υποβάλλονται τυχόν ενστάσεις οι οποίες εξετάζονται από τα αρμόδια ΠΥΣΕΕΠ και ως εκ τούτου δύναται να γίνεται διόρθωση στις ηλεκτρονικές αιτήσεις εφόσον χρειάζεται.

contact_2

Αρχείο