ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Υποβολή Υπεύθυνων Δηλώσεων ν.1256/1982 για πρόσθετες αμοιβές

Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι λαμβάνουν πρόσθετες αμοιβές από Φορείς του Δημοσίου,  παρακαλούνται να υποβάλλουν την Υπεύθυνη Δήλωση και τον Πίνακα Αποδοχών για αμοιβές που αφορούν  το Β΄εξάμηνο 2022 μέχρι την Τρίτη 31-01-2022.

Οδηγίες υποβολής υπευθύνων δηλώσεων ν. 1256_1982

Έντυπο – Υπευθ.Δήλωση

Πίνακας Αποδοχών-1

contact_2

Αρχείο