ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΠΥΣΠΕ ΣΕ ΠΥΣΠΕ/ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ

Εγκύκλιοι αποσπάσεων εκπαιδευτικών :

  1. Από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ
  2. Σε Φορείς

για το σχολικκό έτος 2023-2024. 

Τηλ: 2513503542

Πληροφορίες: Λεβεντόπουλος Παντελής

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΣΕ ΠΥΣΠΕ_ΠΥΣΔΕ 2023_2024( ΑΔΑ_ΨΙΗΧ46ΜΤΛΗ-Ο6Τ)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ 2023_24_ΩΝΟΩ46ΜΤΛΗ-Ρ0Κ

 

contact_2

Αρχείο