ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Πίνακες Μονάδων Βελτίωσης/Οριστικής Τοποθέτησης Γενική & Ειδικής Εκπαίδευσης (Ανακοινοποίηση)

Σας ανακοινώνουμε τους πίνακες μονάδων για βελτίωση/οριστική τοποθέτηση εκπαιδευτικών Γενικής και Ειδικής εκπαίδευσης, με συμπληρωμένες τις στήλες Εντοπιότητας και Συνυπηρέτησης για δική σας ενημέρωση. Το δεύτερο φύλλο που αφορά τους μετατιθέμενους εκπαιδευτικούς, παραμένει ίδιο.

 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΟΡΙΣΤΙΚΗ-ΜΕΤΑΤΙΘΕΜΕΝΩΝ2022-2023

ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ-ΜΕΤΑΤΘΕΜΕΝΟΙ 2022-2023

contact_2

Αρχείο