ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Φ.25/3585 Ερμηνευτική εγκύκλιος για την έκδοση ΑΔΥΜ

Ερμηνευτική εγκύλιος με θέμα “Καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου, των όρων και προϋποθέσεων κατάρτισης, χορήγησης, φύλαξης, επεξεργασίας και αξιοποιησης του Ατομικού Δελτίου Υγείας του Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.)”.

Ερμηνευτική εγκύκλιος

contact_2

Πάγιες Ανακοινώσεις
Αρχείο