ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Φ.23.1/3755 Ετήσιο Βιωματικό Project της ΔΔΕ Δράμας με θέμα “Μαθαίνω βιωματικά, συνεργάζομαι και χτίζω το σχολείο του μέλλοντος”

Ετήσιο Βιωματικό Project της ΔΔΕ Δράμας με θέμα “Μαθαίνω βιωματικά, συνεργάζομαι και χτίζω το σχολείο του μέλλοντος”

Δελτίο τύπου

contact_2

Πάγιες Ανακοινώσεις
Αρχείο