ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
  

Φ.23.1/3808 Βιωματικό Εργαστήριο

Βιωματικό Εργαστήριο με τίτλο “Για μια θεατρική διερεύνηση των αξιών και στάσεων ζωής μέσα από τη λογοτεχνία”

Βιωματικό Εργαστήριο

contact_2

Πάγιες Ανακοινώσεις
Αρχείο